I FEEL GOOD

"Bez mojí pěstounské mámy bych se nikdy nestal tím, kým jsem dnes" (autor: Daniel Linart)
„I Feel Good“ je založen na základě předávání vlastních životních zkušeností ze života v náhradní péči.
Díky přijetí identity v náhradní péči se nám otevřela možnost žít štastný život a cítit se dobře.
Součástí procesu přijetí identity dítěte v náhradní péči je nezbytné přijmout pozitivně i svou etnicitu.
Exkluzivita "I Feel Good" je životní zkušenost každého lektora, odborné znalosti a profesionalita

Identita dítěte v
náhradní rodině

Co může pro přijetí identity dítěte udělat náhradní rodina?

Romská identita v majoritní rodině

Jak může okolí v kterém romské dítě vyrůstá ovlivnit pohled na jeho etnicitu?

Identita dítěte v
ústavním zařízení

Může mi k přijetí identity pomoct pracovník ústavu?

Romská identita v ústavním zařízení

Sociokulturní specifika romských dětí v ústavní péči.

LGBT - jsme rodina

Podpora LGBT párů jako náhradních rodičů

LGBT -rozpoznání
své orientace

Jak podpořit přijetí své orientace v náhradní péči?

0
Počet dětí v ČR žijících mimo biologickou rodinu
0
Počet dětí žijících v ústavních zařízeních v ČR
0
Počet pěstounů v České Republice
0
Počet Romů žijících v České Republice